Text_2

MKB Verzuimmanagement

De inzetbaarheid van uw medewerkers valt of staat met effectieve preventie en een goede begeleiding van verzuim. Hoe is de verzuimbegeleiding binnen uw organisatie geregeld? Wat heeft u daarvoor nodig? Nemen leidinggevenden en medewerkers de regie op inzetbaarheid binnen uw organisatie zelf in handen? Welke verbeterpunten ziet u daarin? Hoe zorgt u dat u voldoet aan de inspanningsverplichtingen zoals deze door UWV worden gehanteerd? Hoe voorkomt u een loonsanctie? Denkt u dat re-integratie 2 jaar duurt of kan het ook mogelijk zijn dat deze maximaal 13 jaar doorloopt.

 

MKB Verzuimmanagement ondersteunt u om het verzuim aantoonbaar te verlagen en ook zo te houden. Dit realiseren wij door pro-actief verzuimmanagement met daarbij een focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Bij verzuimmanagement wordt door ons niet alleen naar werksituatie en werkomstandigheden gekeken, ook wordt rekening gehouden met de privésituatie. Steeds meer medewerkers ervaren een verstoorde balans tussen werk en privé, waardoor verzuim op de loer ligt. Als werkgever kunt u dit mede voorkomen door het inzetten van goed verzuimmanagement. Omgang MKB met verzuim

 

  • – Ziek zijn overkomt je
  • – Verzuim is een keuze
  • – Verzuim is cultuur
  • – Verzuim is gedrag
  • – Gedrag kun je beïnvloeden

 

MKB Verzuimmangement

MKB Poli biedt MKB Verzuimmanagement om uw verzuim te beheersen en te verlagen.

MKB Poli - voor ondernemers door ondernemers

Wij verbinden u met de juiste professional bij al uw ondernemers- en werkgeversvragen

Mail of bel 085 - 401 36 88

MKB Verzuimmanagement